Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Justitie kondigt maatregelen af tegen polarisatie samenleving
Steven de Jong Gepost:     zondag, 21 augustus 2005, 19:30
Van:     < Steven de Jong >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Discriminatie en haatzaaiende uitingen dragen bij aan publieke uitsluiting en maken allochtonen ontvankelijk voor de Jihad. Dat stelt het ministerie van Justitie in toelichtingen op wetsvoorstellen van minister Donner om polarisatie in de samenleving tegen te gaan.

De bewindsman zegt zich zegt zich ernstige zorgen te maken over de wijze waarop het publieke debat in Nederland wordt gevoerd, zowel in de reguliere media als op internet. In korte tijd zijn er daarom drie maatregelen aangekondigd. Terreurverheerlijking wordt strafbaar, er komt een meldpunt cybercriminaliteit en discriminatie wordt harder aangepakt.

Hardere aanpak discriminatie
De maatregelen moeten de samenleving beter beschermen tegen uitlatingen die de grenzen van het toelaatbare ver overschrijden. Vrijdag stuurden de bewindslieden Donner en Verdonk (Integratiebeleid) de Tweede Kamer twee nota’s met voorstellen om discriminatie van etnische minderheden harder aan te pakken.

Publieke uitsluiting
De ministers willen daarmee de samenleving weerbaarder maken tegen radicale elementen. Ze vrezen dat discriminatie in het uitgaansleven, het publieke debat en op de arbeidsmarkt bijdraagt aan gevoelens van publieke uitsluiting. Een proces dat vooral moslimjongeren ontvankelijk zou maken voor de gewelddadige strijd tegen het Westen, de Jihad.

Commissie voor Discriminatiebestrijding
Naar voorbeeld van de Commissie Gelijke Behandeling pleiten Donner en Verdonk voor een Commissie voor Discriminatiebestrijding. Deze organisatie moet bindende uitspraken kunnen doen over uitingen met een discriminatoir karakter, zo is het idee.

Grenzen van het toelaatbare
Hoewel discriminatie niet eerder in kabinetsplannen zo expliciet verbonden is aan radicalisering, staat het voorstel niet op zichzelf. Eind juli kwam Donner met een ontwerpwetsvoorstel dat het verheerlijken van terrorisme strafbaar moet gaan stellen. Want net als discriminatie speelt volgens Donner het zaaien van haat het rekruteren voor de Jihad in de kaart. "De maatregel moet de samenleving beter beschermen tegen uitlatingen die de grenzen van het toelaatbare ver overschrijden", aldus een perswoordvoerder.

Zorgen over opinieklimaat
Donner zegt zich ernstig zorgen te maken over het opinieklimaat. De maatregelen zijn dan ook bedoeld om polarisatie tegen te gaan. Om die reden kondigde hij vorige week ook aan dat Justitie haast gaat maken met een Nationaal Meldpunt Cybercriminaliteit, waar internetters haatzaaiende en terroristische uitingen kunnen aangeven. Sinds jaar en dag geeft het particuliere Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) dergelijke meldingen door, maar in slechts enkele gevallen besloot het Openbaar Ministerie de verantwoordelijken te vervolgen.

Sociale binding
Op lokaal niveau nam de gemeente Amsterdam eerder het initiatief met het ontwikkelen en ondersteunen van programma’s die de sociale binding in de maatschappij proberen te versterken. In het actieplan 'Wij Amsterdammers' omschrijft de gemeente het probleem als volgt: "Radicalisering kan met zich meebrengen dat moslims en niet-moslims terecht komen in een zichzelf versterkende spiraal van wantrouwen ten opzichte van elkaar. Hier ligt een gemeenschappelijk belang van de onderkenning van de gevaren van radicalisering."