Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Redactie

Politiek-digitaal.nl is een archief. Voor medewerkers van United Knowledge was het jarenlang een gezamenlijke hobby, een plaats om te experimenteren en samen met andere organisaties te experimenteren en de ontwikkelingen op het vlak van Politiek, ICT en media te beschrijven.

Redactie Politiek-digitaal
Keizersgracht 74
1015 CT AMSTERDAM
T +31(0)20 5218300
F +31(0)20 5218301
W http://www.politiek-digitaal.nl
E info@politiek-digitaal.nl


Politiek-digitaal.nl werd onder anderen gemaakt door:


Arjan Widlak

Arjan Widlak maakt van zijn grootste interesses, politiek en ict, een tijdschrift. Politiek-digitaal.nl is gemaakt naar het Duitse voorbeeld Politik-digital.de, dat hij op de redactie in Berlijn leerde kennen. Hij richtteUnited Knowledge op, een internetprojectbureau voor de publieke sector, waar hij directeur en onderzoeker is. Op dit moment publiceert hij veel over intellectueel eigendom en open source. Arjan is projectleider van Politiek-digitaal.nl

Guido Bootz

Guido Bootz is al jaren cartoonist en illustrator. De laatste tijd wil hij zich meer toeleggen op de politieke cartoon. Politiek-digitaal.nl is zijn medium. Sinds de eerste helft van 2004 visualiseerde Guido elk dossier.

Jasper Laros

Jasper Laros (1980) studeerde politicologie. Zijn interessegebied ligt vooral op het snijvlak van ICT en politiek. Voor Politiek-digitaal.nl volgt hij de ontwikkelingen in de Europese Unie op de voet.

Leendert Bottelberghs

Leendert ontwierp voor Joh. Enschedé een systeemarchitectuur voor de toepassing van biometrische beveiliging in reisdocumenten. Hij deed eerder ervaring op als programmeur bij verschillende internetondernemingen. Als redacteur bij Politiek-digitaal.nl volgde hij het nieuws rond eGovernment als programmeur werkte hij aan de nieuwe tools op Politiek-digitaal.

Linda Kool

Linda (1981) studeerde Sociale Wetenschappelijke Informatica. Zij was bij Politiek-digitaal.nl bezig met kenniseconomie en het innovatiebeleid. Enkele stukken van haar hand zijn: 'Nederland een kennixland voor software' en 'Innovatie begint bij de overheid zelf'.

Steven de Jong

Steven de Jong (1981) studeerde milieutechnologie en heeft zich verdiept in Geografische Informatie Systemen (GIS). Hij heeft het bedrijf Oculus Auris IT opgezet. Steven schreef voor Politiek-digitaal in het dossier 'Lokaal op Wereldschaal' over de mogelijkheden die GIS-technologie kan brengen voor democratisering van overheidsinformatie bij provincies en later veel columns.

Yung Han Khoe

In de afgelopen jaren was Yung betrokken bij de bouw van vele tientallen sites voor ministeries als OC&W, LNV, SZW en ontwikkelde hij een uitgebreid content managementsysteem voor meerdere organisaties simultaan voor het project werkstuknetwerk.nl. Hij weet zodoende wat er speelt in de wereld van overheid en nieuwe media. Yung volgt als redacteur het nieuws rond het thema Kennis en Economie en als programmeur is hij betrokken bij het ontwikkelen van verschillende tools voor Politiek-digitaal.nl.