Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Veel initiatieven, weinig duurzame sturing
Ineke Lemmen Gepost:     woensdag, 21 januari 2004, 15:00
Van:     < Ineke Lemmen - lid en programmamanager van het transitieteam van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit >
URL:     < http://www.minlnv.nl >

Voor het oplossen van hardnekkige milieuproblemen zijn systeemveranderingen nodig. Belangrijk is een open overheid, die ruimte geeft aan burgerparticipatie en particuliere initiatieven. De overheid heeft de juiste omstandigheden gecreëerd maar is er voldoende duurzame sturingskracht gemobiliseerd?

De beste ambassadeurs voor het op gang brengen van de transities zijn de burger én de consument. Of het nu gaat om een werkelijk duurzame wijze van energievoorziening, mobiliteit, landbouw of duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en behoud van biodiversiteit. In netwerken, clubs, verenigingen, platforms, organiseren deze ‘medelanders’ zich bij elkaar, waardoor het bewustzijn voor zelfverantwoordelijk gedrag groeit. Rond een bepaald thema worden lerende communities gevormd. Voorbeelden daarvan zijn de communities rond de tuinbouwkas als energiebron met de ambitie om kassen te bouwen zonder gebruik van fossiele brandstoffen en de actie Adopteer een kip , waarin ondernemers en consumentenorganisaties de handen ineengeslagen hebben om een duurzame landbouw voor kippen te realiseren.

Inlevingsvermogen
Doel van deze initiatieven is het op gang brengen van systeemveranderingen die bijdragen aan het oplossen van hardnekkige milieuproblemen. Dat kan namelijk door het toepassen van creatieve technische innovaties in de kringloop van consumptie en productie. Ook samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisorganisaties en maatschappelijke actoren kan bijdragen aan dergelijke structurele veranderingen. Burgers en bedrijven roepen om een open overheid, die ruimte geeft aan burgerparticipatie en particuliere initiatieven. Het Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij organiseerde daarom debatten over de intensieve veehouderij. Niet vanuit de gedachte dat de overheid alle problemen oplost, maar vanuit haar aanwezigheid, inlevingsvermogen en het aandragen van alternatieven zodat men op één lijn komt. Samen de innovatieve kracht van de keten versterken, die zelf verantwoordelijkheid neemt.

Ambassadeurs
Kenmerkend voor transities is dat de overheid andere actoren stimuleert om zelf het initiatief te nemen. En dat gebeurt ook. LNV riep de ‘Maatschap Transitie Duurzame Landbouw’ in het leven als één van de aanjagers van de transitie. Deelnemers uit de overheid, bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties treden op als ambassadeurs door aandacht te vragen voor duurzaamheid in besluitvormingsprocessen en door potentiële systeemveranderingen te identificeren. De overgang van steenkool naar aardgas is een voorbeeld van een systeemverandering uit het verleden.

Transitiegevoel
Je kunt stellen dat de overheid de juiste omstandigheid heeft gecreëerd voor het zoeken naar doorbraaktechnieken en het oriënteren op nieuwe oplossingen. De vraag is of de ambassadeurs er ook een goed transitiegevoel aan overhouden. Belangrijker nog is of er met deze arrangementen genoeg innovatieve sturingskracht wordt gemobiliseerd richting een duurzame transitiebeweging?

Ineke Lemmen is lid en programmamanager van het transitieteam van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.