Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Systeem zelf probleem
Jouke de Vries Gepost:     zaterdag, 16 maart 2002, 16:00
Van:     < Jouke de Vries - hoogleraar Bestuurskunde en directeur van de Haagse Vestiging van de Universiteit Leiden >
URL:     < www.campusdenhaag.nl >

Guido Enthoven en Jurgen van der Heijden hebben een pamflet geschreven, 'Systeem, open u'. Daarin doen ze zes voorstellen voor democratische vernieuwing. Maar het pamflet is niet radicaal genoeg, schrijft Jouke de Vries. 'De belangrijkste verandering die nodig is, is het doorbreken van de gesloten managementcultuur die onder Paars hoogtij vierde.'

Guido Enthoven en Jurgen van der Heijden hebben een pamflet geschreven, 'Systeem, open u'. De kern van de analyse is dat de auteurs vinden dat het Nederlandse politieke en bestuurlijke systeem te gesloten en te verkokerd is. De auteurs willen hun soevereiniteit terug. Ze doen 'zes voorstellen voor democratische vernieuwing' - het pamflet is in zijn geheel te vinden in dit dossier.

Scherp van de snede
Hun hartenkreet komt op een moment dat de Nederlandse politiek in rep en roer is door de komeetachtige opkomst van Pim Fortuyn. De auteurs maken duidelijk dat zij niet met Fortuyn geassocieerd willen worden, waardoor de kans groot is dat zij het verschijnsel Fortuyn niet op de juiste waarde schatten.

Fortuyn markeert naar mijn mening een belangrijk keerpunt in de Nederlandse politiek. Hij vertegenwoordigt een politieke cultuur die wij in Nederland niet gewend zijn, namelijk profileren en debatteren op het scherp van de snede. Het is zeer waarschijnlijk, zelfs als Fortuyn morgen van het politieke toneel verdwijnt, dat hij de aanzet geeft tot een radicale bezinning op de werking van het Nederlandse politieke en bestuurlijke systeem.

Het is deze radicaliteit die ik in het pamflet node mis. De auteurs blijven zich blind staren op de bekende structurele problemen van de Nederlandse politiek en het bestuur en formuleren hun oplossingen binnen dit bestaande kader, terwijl de vernieuwing zal moeten komen door veranderingen in de Nederlandse politieke cultuur en het functioneren van politici.

Scoren
De belangrijkste verandering die nodig is, is het doorbreken van de gesloten managementcultuur die onder Paars hoogtij vierde. Maatschappelijke problemen worden daarin teruggebracht tot bestuurlijke problemen. Daarmee wordt het politieke karakter van deze problemen, en dus ook van de mogelijke oplossingen ontkend. Ik pleit daarom voor een herwaardering van het politieke debat.

Daarmee is niet gezegd dat dit politieke debat ook automatisch opener wordt. Door de werking van de moderne massamedia is een mechanisme ontstaan dat - paradoxaal - het publiek op een afstand houdt. Politici willen scoren, maar journalisten evenzeer. Als er geen nieuws is, moet het gemaakt worden. Politici (en ambtenaren) zijn van de media afhankelijk, en vice versa. Uit deze relatie komt zelden duidelijke, open communicatie voort.

Niet radicaal genoeg
Onvrede over de werking van het Nederlandse politieke en bestuurlijke systeem is niet nieuw. D66 is er ooit voor opgericht, maar heeft mede door tegenwerking van de VVD en de PvdA en eigen disfunctioneren tijdens Paars niet zoveel vooruitgang geboekt met de staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke hervormingen.

Fortuyn wint op dit moment veel zetels omdat hij zowel links als rechts bedient en een deel van de D66-agenda heeft overgenomen. Hij plaatst zich meer buiten het bestaande systeem en is daardoor in staat de politiek van de gevestigde orde te bekritiseren. Mijn bezwaar tegen het pamflet van Guido Enthoven en Jurgen van der Heijden is dat het kritiek van binnenuit is. Niet radicaal genoeg.

Het manifest 'Systeem open u' is een aanzet tot vernieuwing. Maar het geeft onvoldoende antwoord op de vragen die Fortuyn aansnijdt. Voor echte vernieuwing van de parlementaire democratie is een veel radicalere omslag in onze politieke cultuur nodig.


Lees het manifest 'Systeem, open u' en oordeel zelf!