Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Interactieve beleidsvorming: een mythisch begrip
Jan Schrijver Gepost:     maandag, 27 oktober 2003, 15:00
Van:     < Jan Schrijver >
URL:     < http://www.xpin.nl >

Interactief beleid heeft in de jaren 90 een belangrijke functie als denkmodel vervuld. Nu is het een softe en versleten term. We hebben nieuwe ideaaltypes nodig om naar toe te werken.

Sprookje
Interactief beleid als alternatief totaalmodel voor de democratie bestaat volgens mij alleen in sprookjesboeken van bestuurskundigen. Vooral op rijksniveau staat interactieve beleidsvorming meer voor een ideaaltype dan voor een werkelijke handelingspraktijk. Ik doel op de volgende ideale praktijk: de overheid legt een beleidsprobleem open aan de samenleving voor om te verkennen welke belangen en aspecten daaraan verbonden zijn. Zo’n verkenning leidt tot een duidelijke probleemstelling. Vervolgens wordt een oplossingsrichting bij het probleem gezocht met inschakeling van zoveel mogelijk deskundigheid uit de samenleving. Uiteindelijk wordt na een afweging van alle belangen in de volksvertegenwoordiging de beste oplossing gekozen.

Deelpraktijken
Uit dit concept zijn wel verschillende deelpraktijken voortgekomen die vaak nogal afwijken van het ideaalplaatje. Iedereen kent wel voorbeelden waarin burgers of bedrijven zelf een voorstel bedenken (de Betuwelijn) en waarbij dus niet de overheid de eerste initiatiefnemer is; gebruikelijk is zelfs dat de agenda op de meest onverwachte momenten uit de samenleving naar voren komt in de media (hypes). Zelfs komt het voor dat de overheid burgers in een bepaald gebied mandaat verleent om binnen voorwaarden ofwel ‘kaders’ zelf oplossingen te ontwerpen (wijkbudgetten).
Allemaal interessante deelpraktijken die zeker verder moeten worden uitgebouwd.


Versleten
Interactieve beleidsvorming zie ik vooral als een mythisch begrip. We moeten af van deze onwerkelijke modelmatige etiketten over bestuur en samenleving. Dat is meteen een goede aanleiding om ons te ontdoen van de softe en versleten aspecten van interactieve beleidsvorming. Die wekken alleen maar afkeer en misverstanden. Laatst vroeg een Kamerlid zelfs waarom interactieve beleidsvorming alleen gebeurt met bewoners die een probleem in hun achtertuin ervaren, waar toch weinig verrijkt inzicht van te verwachten is.
Als denkmodel heeft het concept in de jaren 90 een belangrijke functie vervuld, maar het heeft zijn langste tijd gehad als wervend symbool voor vernieuwing.


Nieuwe hypes
‘Result Based Accounting’ is volgens mij wel een inspirerend nieuw begrip. Dat houdt in: verantwoording in samenspraak met klanten en andere betrokkenen. Zoiets hebben we nodig: een aantal stoere termen die aangeven dat het draait om resultaten en effectieve oplossingen. Dat die uit de hele samenleving moeten komen spreekt toch gewoon vanzelf!

Jan Schrijver is tweede man van het expertisebureau innovatieve beleidsvorming XPIN.