Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
De motie Willems
Wilbert Willems Gepost:     maandag, 27 oktober 2003, 15:00
Van:     < Wilbert Willems >
URL:     < http://www.antenna.nl/dend/main.html >

In 1993 diende Wilbert Willems een motie in: “De Kamer verzoekt de regering te experimenteren met het op diverse wijze voorleggen van maatschappelijke problemen en beleidsvoornemens aan burgers…”

Motie 21427 100

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Bijzondere Commissie Vraagpunten is ingesteld om de relatie tussen kiezer en gekozene en burger en bestuur nader te onderzoeken; overwegende, dat de betrokkenheid van burgers in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling zal kunnen bijdragen aan een verbetering van de relatie tussen burger en bestuur; overwegende, dat raadpleging van burgers in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling een verhoging van de kwaliteit van overheidsbeleid kan bewerkstelligen; verzoekt de regering te experimenteren met het op diverse wijzen voorleggen van maatschappelijke problemen en beleidsvoornemens aan burgers; en gaat over tot de orde van de dag.(Indiener: W. Willems, mede-indiener: W. Mateman, J. van Nieuwenhoven, A. Jorritsma-Lebbink, O. Scheltema-de Nie, G. Schutte.)

Links
http://www.wieweetwatwillemsmotiewas.nl