Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Interview - AVD, De Alliantie voor Vernieuwing en Democratie
Erik van Heeswijk Gepost:     dinsdag, 21 januari 2003, 16:00
Van:     < Erik van Heeswijk - Hoofdredacteur Onlijn.nl >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/gastauteurs >

Lijsttrekker van de AVDDe Alliantie voor Vernieuwing en Democratie, kortweg AVD, is een nieuwe partij die de vernieuwing, zoals Pim Fortuyn die voorstond, wil voortzetten. Onder de oprichters van de partij bevinden zich ook ex-LPF ers. De dienstbaarheid en transparantie van de overheid naar de burger is het belangrijkste speerpunt van de Alliantie en haar lijsttrekker IJsbrand van der Krieke.

3 Tamme Vrage
Wat is voor de partij het allerbelangrijkste punt?
Dat de burger sterkere rechten krijgt tov de overheid en van de overheid kan eisen dat zij zich aan de wet houdt en haar beloften nakomt.
Wat is de meest opvallende stelling uit het partijprogramma?
Initiatief van wet voor de burgers.
Waarom moeten mensen op de partij stemmen?
Het geloof in de politiek is, terecht klein, want achterstanden in de zorg, mobiliteit, onderwijs, achterstandswijken zijn te groot en duren te lang. dat kun je alleen goed aanpakken als de overheid gedwongen kan worden haar beloften na te komen. Oude partijen zijn hier niet voor want dan verliezen zij macht. Daarom is het goed dat dit door een nieuwe partij zoals de AVD naar voren wordt gebracht.

3 Domme Vragen
Hoeveel zetels denk je te gaan halen?
Tussen 0 en 5.
Hoeveel wetten worden er jaarlijks in de Tweede Kamer gemaakt?
Honderden.
Op wie zou je zelf stemmen als het niet op de eigen partij zou mogen?
Niemand, heeft geen zin.

3 Slimme Vragen
De AVD staat voor de politieke vernieuwing zoals die door Pim Fortuyn werd ingezet. Maar er zijn meer partijen die dat voorstaan. Hoe kan de Fortuynkiezer nu echt zien waar zijn stem in goede handen is?
Heel eenvoudig; je kunt zien of een Fortuyn partij mensen heeft die verder in de lijn van Fortuyn politiek kunnen ontwikkelen. Je ziet anderen oude gedachten nakauwen, die bovendien ook al door partijen zoals de VVD en CDA zijn overgenomen. Dat is zinloos.
De afschuw van burgers van het politieke métier is begrijpelijk.", zo schrijft de site van de partij. Maar is er ooit een tijd geweest dat de bevolking de politici doodknuffelden?
Nee, het parlement is sinds het ontstaan nooit echt door het volk aangevoeld als een hen dienend orgaan. Dat is ook zo, maar de gevolgen worden nu meer zichtbaar.
Uit het partijprogramma: "De burger heeft recht om veiligheid te eisen van de overheid." Maar onveiligheid is toch ook iets dat je overkomt? Als de overheid niet de daadwerkelijke overtreder is, is veiligheid dan wel iets dat je kan eisen?
Bedoeld is: net als recht op onderwijs, zorg, mobliteit, wonen, is veiligheid een recht waar door de politiek niet op kan worden gekort. Als er te weinig geld is, dan maar korten op JSF's, Betuwelijn en andere investeringen die niet een verplichting inhouden naar de burger maar alleen kunnen als er geld is.