Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Korpschefs: uitsluiting allochtonen leidt tot criminaliteit
Steven de Jong Gepost:     woensdag, 31 mei 2006, 22:30
Van:     < Steven de Jong >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

"Als je niet op een normale manier carrière kan maken, dan ga je een criminele carrière maken. Dat is de vergelijking die ik weleens zie. Wanneer je dat vertaalt naar multiculturaliteit, dan maak ik me echt grote zorgen." Dat zegt Frans Heeres, korpschef Politie Midden-West Brabant. Hij houdt werkgevers hiervoor medeverantwoordelijk, omdat zij eerder voor een autochtone dan voor een allochtone werknemer zouden kiezen.

De politiechef deed zijn uitspraken tijdens een interne beraadslaging van de Raad van Hoofdcommissarissen. Voor het eerst liet de raad camera's toe, het actualiteitenprogramma Netwerk deed verslag.

Uitsluiting
Ook Heeres' collega's maken zich in toenemende mate zorgen om de tweedeling in de samenleving. Anja Brink, korpschef Politie Noord-Holland Noord, zegt in reactie op Heeres: "Dat betekent dat mensen zich uitgesloten voelen. Ook hoogopgeleide jonge allochtonen bijvoorbeeld, die niet aan het werk komen, terwijl ze gewoon geschikt zijn voor de arbeidsmarkt."

Subcultuur
Brink wijst erop dat veel allochtonen zich steeds meer in hun eigen subcultuur terugtrekken. "In hun eigen kringetje komen ze helemaal los te staan van wat wij in Nederland verder proberen te doen." Zelfs voor de politie is het moeilijk om tot deze allochtone groepen door te dringen, erkent ze. "Ze gaan met de rug naar de samenleving staan. Die denken van, ja, ze willen ons niet, waarom zouden wij moeite doen om daar dan toe te behoren?"

Schooluitval
Bernard Welten, korpschef van Amsterdam-Amstelland, ziet juist in de schooluitval "de grote bedreiging van dit moment", maar Heeres wijst erop dat het toch en vooral draait om de houding van werkgevers. "Als je een sollicitatiebrief stuurt naar een groot winkelbedrijf en je vraagt daar caissière te mogen worden, en je hebt een Nederlandse achternaam en je CV is niet zo goed, of je hebt een allochtone achternaam en je hebt toevallig je MBO-diploma prima gehaald en altijd goed gefunctioneerd, raad dan eens wie er uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek? Zover zijn we op dit moment in onze maatschappij."

Franse toestanden?
De Franse rellen van november 2005, die begonnen in de buitenwijken (banlieues) van Parijs, staan de hoofdcommissarissen nog op het netvlies gegrift. De beelden van de gewelddadige confrontaties tussen jonge Noord-Afrikanen en de Franse politie gingen de hele wereld over. Meer dan negenduizend auto's gingen in vlammen op. Oorzaak van de escalaties zouden de slechte sociaal-economische omstandigheden van deze jongeren zijn. Netwerk vroeg de politiechefs of iets dergelijks ook Nederland te wachten staat.

Kwetsbaarheid
Heeres maakt zich daar niet direct zorgen over. "Als je het hebt over openbare orde en onrust denk ik dat het in Nederland wel redelijk gaat.” Wel maakt hij zich ongerust over de kwetsbaarheid van de minima in Nederland. Hun financiële positie zou ertoe kunnen leiden dat ze zich inlaten met criminele activiteiten. “Als iemand een bijstandsuitkering heeft, en maar 981 euro per maand krijgt, en met een aantal kinderen daar alles van moet doen, dan moet je sterk in je schoenen staan als op de deurbel gedrukt wordt en ze vragen: mag ik jouw zolder gebruiken voor een hennepkwekerij."