Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
   archief december 2005
archief mei 2005
archief april 2005
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Innovatieve software bedrijven sceptisch over innovatiebeleid
Linda Kool Gepost:     vrijdag, 29 december 2000, 11:00
Van:     < Linda Kool - Redacteur Politiek-digitaal >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Softwarebedrijven maken veel innovatie voor anderen mogelijk. Hoe ervaren zij zelf eigenlijk het innovatieklimaat in Nederland? Over een ding zijn ze het in ieder geval eens: ‘Innoveren doe je niet voor je lol’.

De softwarebedrijven Art-Innovation, QQQ, Sioux, NedSecure en Delft Geo Systems ontwikkelen innovatieve software toepassingen voor sectoren als lasertechnologie, informatiebeveiliging en geotechniek. Ze staan positief tegenover de doelen van het Kabinet, zoals het verbeteren van het innovatieklimaat en het beter benutten van innovatiekansen. Nederland raakt achterop wat kennisontwikkeling betreft en investeringen zijn zeer noodzakelijk.

Sceptisch
Zij staan echter sceptisch tegenover de uitvoering van de beleidsinitiatieven. Dat komt door negatieve ervaringen met een bureaucratische overheid. Bedrijven laten regelingen als de WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) al bij voorbaat links liggen. Peter Tanis van QQQ: ‘De ervaring heeft geleerd dat overheidsregelingen veel gedoe met zich meebrengen waar niet door heen te komen is. Wij maken geen gebruik van de WBSO, zolang we het ook zelf kunnen bekostigen, is het geen rendabele investering'. Ook NedSecure maakt geen gebruik van de regeling. Rob Greuter: ‘Dat komt uit puur tijdgebrek. Het kost veel tijd om het uit te zoeken en het levert veel papierwerk op'. Toch wordt de WBSO door bedrijven die daar wel gebruik van maken, zeer positief beoordeeld. Scholten van Art Innovation: ‘Wij maken al jaren met veel plezier gebruik van de WBSO. Het is een fijne regeling en makkelijk om aan te vragen.

Negatief
ODit negatieve beeld bestaat ook voor het aanvragen van subsidies. Bedrijven willen graag deelnemen aan deze onderzoeksprojecten, maar zijn bang voor de investering in tijd en kennis die de aanvraag met zich meebrengt. Ondernemingen die wel subsidies aanvragen, bevestigen dat beeld. Procedures zijn lang, vergen veel expertise en de risico’s zijn groot. Scholten: ‘Wij nemen ook deel aan Europese onderzoeksprojecten. Maar een goed voorstel indienen kost een werknemer ruim drie maanden werk en zo rond € 20.000,-. Er zijn grote risico’s aan verbonden. Die procedure moet makkelijker en sneller’. Hans Duisters van Sioux deelt die mening: ‘Als twee partijen een goed idee hebben maar geen researchpartner, voldoe je niet aan de subsidiecriteria. Ik pleit voor een flexibele regelgeving die gericht is op innovatieve ideeën. Ik mis ondernemerschap en een commerciële insteek bij de overheid’. Scholten: ‘Als ondernemer begin je alleen aan dergelijke trajecten als het echt niet anders kan. Voor onze activiteiten zijn kennisdeling en participatie in het netwerk essentieel. Ondernemingen innoveren niet voor hun lol’.

‘Nergens mee bemoeien’
De grote hoeveelheid regelingen maakt het onduidelijk welke regeling wanneer van toepassing is. Bureaucratie en starheid maken het vervolgens onmogelijk om van die regelingen gebruik te maken. Greuter: ‘De overheid zou zich een tijdje nergens meer mee moeten bemoeien. Het kost bedrijven ongelofelijk veel tijd en energie. Creëer adem, ruimte en tijd, dan ontstaat een klimaat waarin geïnnoveerd kan worden. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Maak bijvoorbeeld één innovatieloket waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen en snel verder worden geholpen’. Tanis: ‘Goede begeleiding voor startende ondernemers is ook erg belangrijk.’ Maar op basis van eerdere ervaringen met Senter en Twinning betwijfelen ondernemingen of een initiatief als TechnoPartner succes heeft. Greuter: ‘Ik heb sterk het idee dat deze nieuwe maatregelen alleen maar bij dragen aan het woud van regels en geen structurele oplossing bieden’.

Zakken subsidies
Financiële stimulering is dan ook niet het belangrijkst. Greuter: ‘Je hoeft als overheid niet te gaan zwaaien met zakken subsidies. Maak minder regels en de weg er naar toe gemakkelijker’. Tanis: ‘Ideeën en de kansen die geboden worden in een onderzoeksprogramma zijn belangrijker dan kapitaalverstrekking. Duisters: ‘Het gaat om het innovatieve idee. Als dat goed is, komt de financiering vanzelf wel.’

Onderwijs
Ondernemers maken zich zorgen over het wetenschappelijk onderwijs en het aantal hoger opgeleiden. Er is door de overheid structureel te weinig geïnvesteerd. Scholten: ‘Ondernemers zijn afhankelijk van goed opgeleide mensen. De overheid moet hier meer in investeren. Wij financieren zelf met een aantal partners de aanstelling van een hoogleraar op de universiteit in Twente. Wij hebben dat onderzoek en de studenten nodig. De universiteit kon het niet meer betalen’. Zij waarschuwen de overheid voor maatregelen om het aantal kenniswerkers te vergroten. Duisters: ‘De overheid moet beseffen dat productie en R&D dicht bij elkaar liggen. Naast productie verplaatsen bedrijven in razend tempo ook de researchafdelingen naar het buitenland. Dat gaat veel sneller dan de overheid beseft. Betere arbeidsvoorwaarden voor technische beroepen hebben zo een averechts effect. Dan kunnen we helemaal niet meer concurreren met het buitenland.’

Zwabberend beleid
De samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven moet verbeterd worden. Frank Engering van Delft Geo Systems: ‘De overheid voert een zwabberend beleid. Tegen de tijd dat duidelijk is welke richting het op gaat, veranderen de prioriteiten weer. Dat maakt het voor de betrokken partijen lastig zich te committeren aan onderzoeksprojecten.’ Scholten: ‘De link tussen universiteiten en het bedrijfsleven moet sterker. In Finland zie je dat de afstand tussen beiden kleiner is en men zich bewust is van de kracht van beide partijen. Op universiteiten moet meer aandacht komen voor toegepast onderzoek. Dat vereist een andere financiering van het hoger onderwijs.’ Duisters: ‘De overheid moet echt keuzes maken. Ze heeft voldoende kennis in huis om de juiste partijen bij elkaar te zetten en scherpe doelstellingen voor de samenwerking te formuleren. Dit gebeurt niet vanwege problemen met oneerlijke concurrentie. Maar er moet wat gebeuren anders komen we nooit ergens.’ De softwarebedrijven zijn negatief over het innovatieklimaat. Innovatie wordt niet bevorderd. De voorgestelde maatregelen van het kabinet leiden niet tot verbetering. De overheid zal eerst de grote hoeveelheid aan regelingen en bureaucratische procedures moeten terugdringen. Het is dus tijd voor modernisering van de overheid zelf.


Maak kennis met de innovatoren

Fysieke wereld virtueel
Delft Geo Systems bundelt specialistische kennis, rekensoftware, ervaringskennis en grondgegevens tot geotechnische rekenprogramma’s, ervaringsdatabases voor funderingstechnieken en databases met visualisatietools. Zij zijn verbonden aan GeoDelft, een Groot Technologisch Instituut (GTI)

Identiteit en beveiliging
NedSecure levert een compleet pakket aan oplossingen voor informatiebeveiliging waarbij identiteit wordt vastgesteld door middel van authenticatie en autorisatie.

Beslissen met de PC
QQQ maakt computermodellen en beslissingsondersteunende systemen voor researchers. Tot de klantenkring van QQQ Delft behoren TNO, de NS, KPN en diverse ministeries.

Vernieuwing door behoud
Art Innovation verzorgt innovatieve producten en diensten voor het internationale veld van conservatie van cultureel erfgoed door het ontwikkelen van waardevolle hulpmiddelen bij conservatie en restauratie

Simulatie door software
Sioux is een innovatieve IT-partner voor high-tech ondernemingen en researchinstituten in Nederland en België. Zij ondersteunen bedrijven bij het ontwikkelen van innovatieve software voor de besturing van hun producten voor dataverwerkings- en simulatiesystemen.

Innovatie met Open Source
United Knowledge is een full-service internetprojectbureau voor de publieke sector. Met het open source content management systeem WebGUI ondersteunt United Knowledge overheidsorganisaties bij webcommunicatie, digitale dienstverlening en kennismanagement. United Knowledge investeert veel in eigen onderzoek (o.a. op Politiek-digitaal.nl) en software ontwikkeling, via het WebGUI platform.