Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
   archief december 2005
archief mei 2005
archief april 2005
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
E-government: archief mei 2005
Nieuwe informatiecentra Europese Unie van start Tuesday 10 May 2005, Nieuws/E-Government - Om de verschillende soorten informatie te stroomlijnen, heeft de Europese Commissie de vroegere Info-Points vervangen door het "Informatienetwerk Europe Direct". Hiermee zal het publiek moeiteloos toegang krijgen tot de informatie die het wenst, aldus Margot Waldström, vice-voorzitter van de Europese Commissie belast met institutionele betrekkingen en communicatiestrategie. Door ongeveer 400 nieuwe informatiecentra zal een breed scala van diensten worden aangeboden. Deze centra zijn ook in de nieuwe lidstaten gevestigd.
Uitkeringsfraude ontdekt door waterverbruik Monday 2 May 2005, Door het slim koppelen van bestanden zijn in Overijssel tenminste 21 zaken van fraude ontdekt. Deze uitkeringen, samen goed voor een bedrag van ruim 1 miljoen euro, zijn direct stopgezet. Gedurende bijna een jaar werden uitkeringsbestanden gekoppeld aan gegevens van het drinkwaterbedrijf, waardoor de fraude kon worden opgespoord.
Leiderdorp mailt het nieuws Tuesday 24 May 2005, Leiderdorp is een test begonnen met een signaleringsdienst voor gemeentelijk nieuws. Het is een test voor software die is ontwikkeld door EGEM, een van de vele programmabureau's die de electronische overheid vorm moeten geven. De software is gebaseerd op een programma dat eerder in Amsterdam werd ingezet.
Na vele jaren dan toch: het bedrijvenloket en het basisbedrijvenregister Monday 30 May 2005, Het bedrijven met elektronische formulieren vermindert de administratieve lasten met 220 miljoen euro en het basisbedrijvenregister bespaart 47 miljoen euro meldt de website van de regering trots. Terecht, maar het mocht ook wel, er wordt al sinds eind jaren '90 over gepraat.
Rekenkamer: ernstige onvolkomenheden bij ICT organisaties overheid. Monday 30 May 2005, De Rekenkamer spreekt van ernstige onvolkomenheden bij de ICT-organisatie van de overheid (ITO), bij VROM dat gegevens tracht uit te wisselen met de Belastingdienst en de Gemeentelijke Basisadministratie en bij Defensie, waar de betrouwbaarheid van de personeelsgegevens te wensen overlaat. De problemen bij het ITO spelen al sinds 2001 en de Rekenkamer constateert weinig verbetering. Het gaat om terkortschietende urenregistraties, het niet naleven van richtlijnen en procedures en het ontbreken van een calamiteitenplan dat voldoet.

Tevens is de Rekenkamer bezorgt over P-direct, het shared service centrum voor personeelsinformatie en salarisverwerking. Er is een jaar vertraging opgelopen. De minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties krijgt het advies bij verdere vertraging direct in te grijpen.
Overheid gaat gat in digitaal archief dichten Monday 30 May 2005, Steeds meer overheidsinformatie wordt uitsluitend digitaal gepubliceerd. Deze informatie wordt slechts gebrekkig gearchiveerd. De regering gaat hieraan iets doen, Medy van der Laan beloofde dat uiterlijk eind 2005 een overzicht van hiaten daar is.