Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
   archief december 2005
archief mei 2005
archief april 2005
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
De PvdA uit forse kritiek op innovatiebeleid
Linda Kool Gepost:     maandag, 29 december 2003, 11:00
Van:     < Linda Kool - Redacteur Politiek-digitaal >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Hoe wordt Nederland een kenniseconomie? Politiek-digitaal vroeg het aan vier woordvoerders in de Tweede Kamer. De coalitiepartners zijn positief, maar vooral afwachtend. Alleen de PvdA is teleurgesteld. Martijn van Dam: ‘Het valt ons dik en dik tegen.’

D66, VVD en CDA zijn positief over de beleidsplannen van het kabinet. Lousewies van der Laan (D66): ‘Het is goed dat innovatie nu een echte impuls en prioriteit gekregen heeft. We zijn tevreden over de afspraken in het hoofdlijnenakkoord en met de ambities die er zijn. Het gaat de goede kant op, maar dat moet nu ook worden omgezet in daden’. Het CDA is terughoudender. Jos Hessels (CDA): ‘Ik heb vertrouwen in de mensen die het beleid maken. De Innovatiebrief van het Ministerie van Economische Zaken heeft goede punten en het is goed dat het innovatiebeleid nu eindelijk als één geheel op de kaart staat. Toch had ik wel iets meer vernieuwing verwacht, er wordt nog teveel uitgegaan van bestaande structuren. Er moet gezocht worden naar nieuwe dingen. De concrete uitwerking daarvan laat hij over aan het Innovatieplatform. Hessels: ‘De overheid moet zorgen dat het bedrijfsleven snel op een nieuwe technologische ontwikkeling in kan spelen en niet in het bureaucratische molentje terecht komt. Er moet een snelle, flitsende werkwijze ontstaan. Hoe, daar moet het platform zich over buigen’. Systeem faalt
Ook D66 legt de uitwerking van dit vraagstuk neer bij het platform. Van der Laan: ‘Jonge ondernemers weten niet waar ze terecht kunnen en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het is duidelijk dat het systeem faalt. Er moet door bestaande structuren heen worden gebroken. Dat is een taak voor het Innovatieplatform. Het moet simpeler en toegankelijker en daar kan het platform voor zorgen. Daarom vond D66 het belangrijk dat de premier voorzitter werd. Hij kan zorgen voor samenwerking tussen de verschillende ministeries’. De partij pleit zelf, samen met de PvdA, voor één innovatieloket, dat de verschillende ministeries overstijgt. Ook de VVD erkent de problematiek. Er is teveel versnippering en er zijn teveel verschillende potjes. Zsolt Szabo (VVD): ‘Dat moet keihard worden aangepakt en daar gaat de VVD zeker op inzetten. Het moet makkelijker en de doorlooptijd korter. De keten moet in zijn geheel worden doorgelicht en er moet gesneden worden waar het kan’.

Teleurgesteld
De PvdA is teleurgesteld in het gehele beleid. Van Dam: ‘Innovatie is hoog op de agenda geplaatst, maar de Innovatiebrief en het wetenschapsbudget zijn hét beleid voor de komende jaren. Dat valt ons dik en dik tegen. Er is de afgelopen jaren niets wezenlijks veranderd. Het beleid is teveel gebaseerd op het toekennen van subsidies. Je kunt je afvragen of dat wel een effectief instrument is. Het MKB klaagt over allerlei ingewikkelde procedures en je ziet dat fiscale regelingen daar vaak veel aantrekkelijker worden gevonden. De PvdA pleit voor een verbreding van fiscale regelingen.’ Daarin verschilt de partij fundamenteel van mening met D66, dat juist wel in zet op subsidies. Van der Laan: ‘De eerste geldstroom gaat naar universiteiten en is ongeconditioneerd. Zij kunnen daar mee doen wat ze willen. De tweede geldstroom is het toekennen van subsidies, dat geld moet je winnen. Wij willen meer geld overhevelen van de eerste naar de tweede geldstroom.’

Kennis, kunde, kassa
De VVD geeft desgevraagd toe dat de overheid toch een stevige rol heeft. Er wordt te beperkt naar innovatie gekeken. Szabo pleit voor een verbreding van het beleid, maar wel met meer flexibiliteit: ‘Innovatie is meer dan subsidie en R&D alleen. De focus moet niet alleen gelegd worden bij opleidingen en kenniswerkers. Erg belangrijk is het vermarkten van een idee. Ik denk dan aan initiatieven als Enterprise-Ireland. In Ierland is dat door het Ministerie van Economische Zaken opgericht. Daar investeert de overheid gericht in bedrijven, en de overheid kan bijvoorbeeld ook aandeelhouder worden. Elk bedrijf met vermarktbare ideeën, komt voor deze regeling in aanmerking’. Ook het CDA vindt dat meer gekeken moet worden naar wat innovatie uiteindelijk oplevert. Hessels: ‘We moeten van kennis naar kunde naar kassa. Dat laatste wordt vaak vergeten. De overheid moet goed kijken naar welke projecten gestimuleerd worden. Een idee moet wel verkocht kunnen worden. Fundamenteel onderzoek is goed, maar moet wel een doel hebben. Dat moet de overheid aangeven’. Al met al blijft de kritiek van de regeringspartijen mild. Er wordt geprobeerd beleidsplannen te stroomlijnen op specifieke punten. Concrete uitwerkingen worden over gelaten aan het Innovatieplatform. Alleen de PvdA heeft forse kritiek wil het over een andere boeg gooien. Zij komt in februari dan ook met een compleet pakket aan alternatieve maatregelen.