Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Referendum Europese Grondwet: Grootste Volksverraad aller tijden!
Steven de Jong Gepost:     zaterdag, 14 februari 2004, 13:00
Van:     < Steven de Jong >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

De Nederlandse burger zal zich in juni 2005 kunnen uitspreken over de Europese Grondwet via een referendum. Prachtig natuurlijk, eindelijk kunt u als 'gewone burger' een steen in de Hofvijver werpen. Eindelijk wordt u eens gehoord door die hoge heren in Den Haag! Het jammerlijke is alleen dat het EU-Grondwet-referendum is opgehangen aan een kerstboom van list en bedrog.

De domme goedgezinde meerderheid wordt dom gehouden, propagandakanonnen staan op scherp ingeval van een negatieve opiniewending en van het 'eerbiedingen' van de uitslag is geen sprake. De Europese Grondwet is getekend en zal er komen, of u het nu wilt of niet. We spreken hier niet van het eerste nationale referendum, maar van het grootste volksverraad ooit.

Het begon al met de troonrede vorig jaar. Onze koninklijke woordvoerder Beatrix deelde het volk mee dat met de ondertekening van het Grondwettelijk Verdrag nieuwe mijlpalen bereikt zouden worden. En inderdaad, een maand later zetten Bot en Balkenende fier hun krabbel onder een geheimzinnig boekwerk van 300 bladzijden.

I
k weet niet hoe u dat thuis doet, maar als ik een contract teken of een aanschaf doe voor een gemeenschappelijk goed, moet ik dat eerst even overleggen met mijn huisgenoten. Als ik morgen binnenwandel met een wasmachine van 1500 Euro, kom ik er echt niet mee weg als ik zeg: "Hier kijk eens wat een mooi ding, kan ik even vangen?" En er dan snel aan toevoeg: "O ja, wat vindt je ervan? Niet mooi? Nou pech gehad, ik doe 'm niet meer terug." Grote kans dat in de eerste wasbeurt mijn oren worden meegenomen.

T
och is dit voorbeeld precies het kunstje dat de Nederlandse regering u gaat flikken, maar dan nog brutaler. Zoals bekend is het referendum geen volksstemming, maar een volksraadpleging. Als doekje voor het bloeden heeft premier Balkenende verklaard uw uitslag 'te eerbiedigen' en 'te respecteren'. Nu raaskalt onze Minister-Predikant er vaker op los, maar dit slaat werkelijk alles.

Het kabinet heeft namelijk recent een onderzoek laten uitvoeren over wat u denkt van de Europese Grondwet. Dat op zich is al bedenkelijk, want ik kan mij niet herinneren dat dit kabinet eerder een landelijke opiniepeiling heeft gehouden, waarin u gevraagd werd zich uit te spreken over het een en ander. 46 procent van de Nederlanders heeft wel eens iets gehoord over een Europese Grondwet, bleek uit de meting. Wat er globaal in het verdrag staat, is voor de meesten helemaal een vraagteken. 84 procent heeft 'geen idee' van de inhoud. Die onwetendheid betekent voor menigeen overigens niet dat hij of zij er geen mening over heeft. Dat Europa een Grondwet krijgt, zegt 67 procent belangrijk te vinden.

De buit lijkt al binnen dus. De bewindsvoerders die normaal gesproken niets van referenda moeten hebben, omdat zij menen dat belangrijke politieke beslissingen veel te ingewikkeld zijn om aan gewone burgers over te laten, hebben de domme meerderheid aan hun zijde. Zolang het klootjesvolk goedgezind is, kun je het beter dom houden. Vandaar ook die gebrekkige voorlichting. Voorlichting die in schril contrast staan met de miljoenen Euro’s die er in de verkiezingscampagnes van de coalitiepartijen zijn doorgejaagd.

D
e regering maakt misbruik van het feit dat het verdrag in nevelen der goedheid gehuld is. Premier Balkenende zei onlangs: "Welk perspectief bieden de tegenstanders van de Grondwet ons eigenlijk. Vruchteloze stagnatie, fixatie op eigenbelang, gebrek aan daadkracht.” De morele autoriteit des vaderlands, die altijd zo zorgvuldig zijn woorden probeert te kiezen, schotelt ons opeens een hels dilemma voor: Grondwet of chaos. Terwijl het eerder gaat om Brusselse bemoeizucht versus behoud van soevereiniteit.

De nachtmerrie van het kabinet, wier draagvlak en vertrouwen inmiddels tot historische resten verschrompeld zijn, is dat de burgers op oneigenlijke gronden gaan stemmen. De toetreding van Turkije, de invoering van de Euro, de bemoeizucht van Brussel, de gedwongen privatisering van publieke diensten: u mag zich er niet door laten beïnvloeden.

Mochten dissidenten het in hun hoofd halen wel op die gewraakte onderbuikgevoelens in te spelen, dan heeft het Europees parlement een zogenaamde Reaction Force op scherp staan, die ingrijpt als er negatieve publiciteit ontstaat. Het kabinet heeft toegegeven zonodig te zullen komen met 'corrigerende interviews'. Uiteraard in de zendtijd van het door gemeenschapsgelden betaalde publieke omroepbestel. Kortom, u betaald voor uw eigen indoctrinatie. Tegen-campagnes zullen slechts een marginaal effect hebben: Geert Wilders en de SP reserveren liever hun budgetten voor de komende verkiezingscampagne.

De inhoud van de Europese Grondwet lijkt inherent te zijn aan de instrumentele waarde ervan. Het is de eerste stap richting een soevereine superstaat, een soort Verenigde Staten van Europa dat tegenwicht kan bieden aan de VS en het Midden-Oosten. Een verdrag dat voorziet in de expansiedrift om duistere koloniale behoeften te vervullen, waarbij een grotere invloed op Europese burgers en een krachtdadiger optreden in turbulente regio's de drijfveren zijn.

Dat de Nederlandse regering ongeachte de uitslag van het referendum definitief instemt met de EU-Grondwet staat als een paal boven water. Het enige dat u kunt doen is deze gang van zaken, om in de formulering van Balkenende mee te gaan, te 'eerbiedigen'. Maar dan oprecht, klim op de barricades voor Artikel I-46 lid 3 van de Europese Grondwet, het beginsel van de representatieve democratie: "De besluitvorming vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de burgers als mogelijk is."

Toch is er nog een andere optie. Daarvoor gaan we terug naar 1797, het eerste Nederlandse referendum dat ook over een grondwet ging. Nadat het werd verworpen, kwam er een staatsgreep met Franse steun. Wellicht kunnen we nu de steun van Bush krijgen. In zijn ‘troonrede’ zei hij onlangs aan de kant te staan van volkeren die zich willen bevrijden van onderdrukking. Het politieke klimaat in Nederland is nu rijp voor een staatsgreep. Doet u mee?